Välkommen till Unidafi AB

Nyinkomna och extrapriser

Frimärken

Nyheter

Vi har lagt in ett antal nya objekt med förmånliga priser, i det här fallet svenska häften.  Vi gör detta för att Du som söker efter objekt, som Du inte funnit i våra långa prislistor,  lättare ska se de förändringar som skett. Dessa objekt kommer vi ha kvar under 'Nyinkomna....' fram till början av juni 2024.  Därefter finns objekten i våra ordinarie listor men utan extrapris. Passa på, det är verkligen många bra objekt till extralåga priser.

För att se de erbjudna objekten så behöver Du bara klicka på texten 'Nya erbjudanden', som Du finner till vänster under 'Nyinkomna ...' högst upp på första sidan.

Plastfickor: Som en service till våra kunder har vi lagt in möjligheten att köpa plastfickor styckevis, eftersom hela förpackningar kostar omkring hundra kronor och för att montera några enstaka märken, så kan det bli dyrt och bortkastat med hela förpackningar. Kom ihåg att det generellt gäller att angivet mått är storleken/höjden på frimärket, vilket betyder att plastfickan normalt är 5-6 mm större. Självklart ser vi gärna att Du också finner goda frimärksobjekt att handla hos oss.

Leveranstider

För närvarande sker leverans normalt inom max 10 dagar från det att likvid har inkommit till vårt bankkonto.

Köp av frimärken sker i första hand via kundvagnssystemet men det går även att sända beställning via mail. Under 'Kontakt' finner Du mailadressen. Vi  tar hand om beställningar i den ordning de kommer in men måste prioritera de som beställt via kundvagnen i det fall att det handlar om individuella objekt, eftersom de objekten  kvarstår på hemsidan som tillgängliga fram till dess att vi kunnat hantera Din mailbeställning. Där finns en liten risk att objektet är slut, om Du inte beställer via 'kundvagnen'.

Betalning sker i förskott, se vidare under rubriken 'VILLKOR'. Unidafi har funnits i 30 år och har sin goda renommé och en stark ekonomisk ställning som en garant för att vi fullföljer gjorda avtal.

Beställningar som ej betalas inom 14 dagar måste vi tyvärr betrakta som annullerade och återföra objekten som tillgängliga i prislistan.

Vissa objekt visas med bild: Klicka på bildikonen till höger om objektet i prislistan, för att få en förstorad bild.

För lite dyrare och äldre objekt presenteras dessa i regel som individuella objekt med en för objektet unik beskrivning och objektnummer och för frimärken en bild på objektet. Vad Du köper är det Du ser för just det avbildade objektet.

För objekt utan individuell beskrivning/bild gäller att det Du får levererat alltid håller mycket god samlarkvalitet i enlighet med normer angivna i Facit-katalogen.

För Sverige kan vi idag erbjuda mer än 3000 olika Häften med varianter samt Postfriska och stämplade märken.

För Svenska häften har vi följt SFF:s och Häftessamlarnas beteckningar och beskrivningar, där sådana funnits tillgängliga, se 'www.haftessamlarna.se'.

Viktigt för Dig som köper häften ! För att på bästa sätt få en enhetlig tolkning av placering av marginaltecken och kontrollnummer har vi valt att alltid betrakta dessa med häftet uppifrån med inlagans inhäftning upptill. Detta betyder exempelvis att Kn 3 höger (delat Kn) har de 3 kontrollsiffrorna  till höger i inhäftningsremsan oberoende av om Kn -siffrorna är omvända eller rättvända, vilket inte skulle ha varit fallet enligt de traditionella tolkningarna, som framförallt i kombinationshäften kan bli ytterst förvirrande. Vi har i några fall kvar begreppen övre och nedre rad men kommer successivt att konsekvent gå över till ovan angivna beskrivning (dvs höger respektive vänster). Om Du känner osäkerhet kring den gjorda beskrivningen eller saknar något i informationen kan Du självklart be om förtydligande via vår mailadress, som Du finner under rubriken 'KONTAKT'.

För de andra Nordiska länderna samt Thule och Danska Västindien kan vi erbjuda både postfriskt och stämplat. Utöver individuella märken har vi verkligen prisvärda frimärkssatser och fyrblock i våra prislistor.

Frimärken från Nordiska länder anges med Facitbeteckning och i vissa fall inom parentes enligt AFA-katalogen utom för Norge där norska märken anges inom parentes enligt Norgeskatalogen (inte helt genomfört). Det är dock alltid Facits beteckning som gäller i händelse av avvikelser mellan Facit och AFA respektive Norgeskatalogen.

För objektlistorna gäller följande:

I samtliga listor framgår klart om det gäller

  • Postfriska=PF
  • Ostämplade=Ost
  • Stämplade=ST

Frimärkssatser:

Om Du skall bygga upp en samling eller komplettera rekommenderar vi våra frimärkssatser, där vi har ett antal satser för postfriska som vi erbjuder för cirka 30% av Facit. De olika satserna kompletterar varandra, Du riskerar inte att få några dubbletter även om Du köper samtliga satser och oavsett när Du köper satserna. Innehållet är exakt detsamma över tiden. Vi vill betona att märkena i satserna håller samma kvalitet, som våra individuella objekt, eftersom märkena plockats direkt ur våra lagerpärmar.

Ta gärna god tid på Dig och studera våra erbjudanden, det lönar sig i längden.,