Visar 1–300 av 3603 resultat

 • Nummer: 1
  Typ: H1
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Oscar II. Mycket fint omslag. 2 inlagor mkt god, 1 inlaga god och 2 inlagor snedcentrerade. Ett vackert häfte.

  Oscar II. Nearly perfect cover. 2 panes with very good centring, 1 pane good centring and 2 panes imbalanced. Perforation very good. A beatiful booklet.

  1

  7,500.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 3
  Typ: H 3
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Oscar II. 5 öre grön . Inlagor med god centrering och tandning. Omvänd vm Krona på inlagorna. Mycket god kvalitet på omslagen. Prakthäfte.

  Oscar II, 5 öre green. Panes with good centring and perforation. Watermark ’Crown’ upside down in the panes. Cover with high quaity. A very fine booklet.

  3

  2,150.00 kr Läs mer
 • Nummer: 3
  Typ: H 3
  Status: PF
  Objektnr: 3

  Oscar II. 5 öre grön. Inlagor med perfekt centrering och tandning. Omvänd vm Krona på inlagorna. Högsta kvalitet på omslagen. Nära lyx.

  Oscar II, 5 öre green. Panes with perfect centring and perforation. Watermark ’Crown’ upside down in the panes. Cover with highest quaity. A beautiful booklet.

  3

  2,350.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 3
  Typ: H3
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Oscar II, 5 öre grön. Mycket fint omslag. Lätt svart tryckfärgsrand på framsidan. 4 inlagor mycket god centrering, 1 snedcentrerad. Tandning mycket god. Fint häfte.

  Oscar II, 5 öre green. Very fine cover. Slight black stripe from printing on front. 4 pane with very good centring, 1 pane imbalanced. Perforation very good. A fine booklet.

  3

  1,900.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 9
  Typ: H9 O
  Status: PF
  Objektnr: 4

  Gustav V i medaljong, 7 öre grön. Omvända inlagor. Mycket vackert omslag. Inlagor god-mycket god centrering.

  Gustav V in medallion. 7 öre green. Panes upside down. Cover very fine. Panes with good-very good centering and perforation.

  9

  140.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 9
  Typ: H9 R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V i medaljong, 7 öre grön. Rättvänt. God-mycket centrering. Vackert häfte men framsidan något blekt i nederkant.

  Gustav V in medallion, 7 öre green. Panes right side up. Good-very good centring. A beautiful booklet even if the lower part of front is slightly pale in colour.

  9

  120.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 9
  Typ: H9 R
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Gustav V i medaljong, 7 öre grön. Rättvänt. Perfekt omslag. Inlagor något snedcentrerade. God tandning. Mycket vackert häfte.

  Gustav V in medallion, 7 öre green. Panes right side up. A perfect cover. Panes slightly imbalanced. Perforation good. Very fine booklet.

  9

  140.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 10
  Typ: H10 R
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Gustav V i medaljong. 12 öre karmin. Perfekt omslag. God-mycket god centrering och tandning.

  Gustav V in medallion. 12 öre carmine. Perfect cover. Panes very good centering and perforation.

  10

  160.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 10
  Typ: H10 O
  Status: PF
  Objektnr: 4

  Gustav V i medaljong. 12 öre karmin. Omslag perfekt. En inlaga lätt snedcentrerad, en mycket god centrering.

  Gustav V in medallion. 12 öre carmine. Cover perfect. One pane sllightly imbalanced, one pane good centering.

  10

  150.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 10
  Typ: H10 O
  Status: PF
  Objektnr: 5

  Gustav V i medaljong. 12 öre karmin. Omvända inlagor. Fräscht omslag (liten fläck i papperet). Inlagor god-mycket god centrering.

  Gustav V in medallion. 12 öre carmine. Panes upside down. Very good cover (small natural spot in the paper). Panes good-very good centering.

  10

  135.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 10
  Typ: H10 R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V i medaljong. 12 öre karmin. Mycket fint omslag. Båda inlagorna snedcentrerade.

  Gustav V in medallion. 12 öre carmine. Cover very fine. Both panes imbalanced with respect to perforation.

  10

  115.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 11
  Typ: H11 A R+O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V i medaljong. 15 öre brun. Brunt omslag i mycket gott skick. 1 inlaga rättvänd och 1 inlaga omvänd. Mycket god centrering. Prakt-lyx.

  Gustav V in medallion. 15 öre brown. Cover brown in very good condition. One pane right side up, one pane reversed. Very good centering, nearly perfect, Luxory.

  11

  15,500.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 12
  Typ: H12 B R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V i medaljong. 20 öre blå. Mycket god centrering och tandning. Ett vackert häfte men en lätt vikanvisning på omslagets framsida vid inhäftningen.

  Gustav V in medallion. 20 öre blue. Very good centering and perforation. A beautiful cover but a slight trace of folding on the frontside behind the staple.

  12

  11,500.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 13
  Typ: H13 O
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Gustav II Adolf. 20 öre blå. God centrering. Omslag i normal kondition. En inlaga med vissa tänder saknade (normalt för typen av märke).

  Gustav II Adolf. 20 öre blue. Good centering. Cover in normal condition. One pane very good, one pane with some teeth missing on one stamp (natural for the type of stamp).

  13

  1,550.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 14
  Typ: H14 O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V en face. 20 öre blå. Omslag i normal-god kondition. Något snedcentrerade inlagor. God tandning. Ett fräscht häfte.

  Gustav V full face. 20 öre blue. Cover in normal-good condition. Panes slightly imbalanced. Perforation good. A fine booklet.

  14

  7,800.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 15
  Typ: H 15 Ab med KPV
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Stående lejon. Stort emblem. B-papper. 8 av märkena med KPV !! Varje märke med KPV har katalogvärde 3300 kr.

  15

  14,000.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 16
  Typ: H16 R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V profil vänster. 20 öre violett. Inlagor rättvända. Centrering och tandning god, några tänder saknas på ett märke per inlaga. Omslag i normal-god kondition.

  Gustav V profile left. 20 öre violet. Panes right side up. Centering and perforation good but some teeth are missing on one stamp per pane. Cover in normal-good condition.

  16

  90.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 16
  Typ: H16 O
  Status: PF
  Objektnr: 3

  Gustav V, profil vänster. 20 öre violett. Omvända inlagor. God-mkt god centrering. Delvis rufftandat och några saknade tänder (nromalt för frimärkstypen). Omslag mycket fint.

  Gusta V, profile left. 20 öre violet. Panes upside down. Good-very good centering. Partly rough perforation and some teeth are missing (normal for this type of stamps). Cover very fine.

  16

  95.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 16
  Typ: H16 O
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Gustav V, profil vänster. 20 öre violett. Omvända inlagor. Ngt snc-god centrering. Rufftandning på några märken och tandning bortskuren på ett märke (rufftandning normalt för frimärkstypen). Ett fint omslag.

  Gustav V profile left. 20 öre violet. Panes upside down. Slightly imbalanced-good centering. Rough perforationon some stamps and peforation cut off on one stamp (rough perforation quite normal for this type of stamps). Afine cover.

  16

  85.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 18
  Typ: H18 II Aa R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Stående lejon. 10 öre violett. Märke typ II. Papperstyp A1. Rättvända inlagor. 1 inlaga god centrering, 1 mkt god centrering. Omslag mycket gott skick. Prakthäfte.

  Standing lion. 10 öre violet. Stamp type II. Paper type A1. Panes right side up. One pane with good centering, one with very good centr. Perforation very good. Cover in a very good condition. A very fine booklet.

  18

  18,500.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 18
  Typ: H18 II Aa R
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Stående lejon. 10 öre violett.  Märken typ II. Rättvända inlagor. Papperstyp A1. God centrering och tandning. Bläcknoteringar på framsidans överdel och svag notering nedtill. Spår av vikning vid klammern. I övrigt ett häfte i gott skick.

  Standing lion. 10 öre violet. Stamp type II. Panes right side up. Paper type A1. Good centering and perforation. Ink notation on upper edge and a weak notation on lower edge of front side. Trace of folding of cover at the staple. As to the rest a booklet in good condition.

  18

  14,500.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 19
  Typ: H19 II Aa O
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Gustav V, profil vänster. 15 öre red. Märke typ II. Omslag tunt. Inlagor omvända. Mycket god centrering och tandning men ett märke med korta tänder (normalt för märkestypen). Omslag fint och ett fint häfte.

  Gustav V, profile left. 15 öre red. Thin cover. Panes upside down. Very good centering and perforation but one stamp with short teeth (normal for the type of stamps). Cover and booklet very fine.

  19

  8,500.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 19
  Typ: H19 II B R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V, profil vänster. 15 öre röd. Märken typ II. Tjockt omslag. Rättvända inlagor. Inlagor med mycket god centrering och tandning. Omslag mycket bra men en viss vikanvisning vid klammern. Ett fint häfte.

  Gustav V, profile left. 15 öre red. Stamps type II. Thick cover. Panes right side up. Panes with very good centering and perforation. Very fine cover but with a slight trace of folding at the staple. A fine booklet.

  19

  9,500.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 21
  Typ: H21 R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V 70 år. 8×5, 8×10 och 8×15 öre. Rättvända inlagor. Mycket god centrering. Inlaga 5 öre med en del korta tänder (normalt för märkestypen) annars god tandning. Vackert omslag och vackert häfte.

  Gustav V 70 years. 8×5, 8×10 and 8×15 öre. Panes right side up. Very good centering. Pane 5 öre with some short teeth (normal for the type of stamps) else good perforation. A fine cover and a fine booklet.

  21

  1,350.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 21
  Typ: H21 O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V 70 år. 8×5, 8×10 och 8×15 öre. Omvända inlagor. Mycket  god centrering och tandning. Omslag i perfekt skick. Lyx.

  Gustav V 70 years. 8×5, 8×10 and 8×15 öre. Panes upside down. Very good centering and perforation. Cover in perfect condition. Luxory.

  21

  1,300.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 21
  Typ: H 21 O
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Gustav V 70 år. 8×5, 8×10 och 8×15 öre. Omvända inlagor. God centrering och tandning. Omslag i perfekt skick. Mycket fint häfte.

  Gustav V 70 years. 8×5, 8×10 and 8×15 öre. Panes upside down. Good centering and perforation. Cover in perfect condition. Very fine booklet.

  21

  950.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 23
  Typ: H23 R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Lützen. 10 öre violett. Rättvända inlagor. Mkt god centrering. Ngt märke med dålig tandning (normalt). Omslag nästan perfekt. Vackert häfte.

  Lützen. 10 öre violet. Panes right side up. Very good centering and perforation but one stamp with short teeth (normal situation for this type of stamps). Cover nearly perfect. A beautiful booklet.

   

  23

  450.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 23
  Typ: H23 R
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Lützen. 10 öre violett. Rättvända inlagor. Mycket god centrering och tandning. Spår av lim på baksidan (?). Ett vackert omslag och häfte.

  Lützen 10 öre violet. Panes right side up. Very good centering and perforation. Trace of glue on back of cover (?). A beautiful cover and booklet.

  23

  425.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 23
  Typ: H23 O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Lützen. 10 öre violett. Omvända inlagor. God-mycket god centrering och tandning. Omslag i mycket bra skick. Vackert häfte.

  Lützen. 10 öre violet. Panes upside down. Good-very good centering and perforation. Cover in a very good condition. Beautiful booklet.

  23

  450.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 23
  Typ: H23 O
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Lützen. 10 öre violett. Omvända inlagor. God-mkt god centrering och tandning. Omslag med ett spår av press på framkanten. Trots det ett mycket vackert häfte.

  Lützen. 10 öre violet. Panes upside down. Good-very good centering and perforation. Cover with a trace of pressure on the edge of frontpage. In spite of that a very fine booklet.

  23

  425.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 24
  Typ: H24 R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Lützen. 15 öre röd. Rättvända inlagor. God – mycket god centrering och tandning. Vacker framsida. 5 mm riss baksidans främre kant. I övrigt ett vackert häfte.

  Lützen. 15 öre red. Panes right side up. Good – very good centering and perforation. Cover with a beatiful frontpage but a 5 mm tear on the front edge of backside. As for the rest a beautiful booklet.

  24

  1,150.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 24
  Typ: H24 O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Lützen. 15 öre röd. Inlagor rättvända. Ett märke har ’flamma’ över 1632 (i Facit +600 kr för märket !). Mycket god centrering och tandning. 3 mm riss i framkanten av omslagets baksida. I övrigt ett vackert häfte.

  Lützen. 15 öre red. Panes right side up. One stamp with variant ’flame’ above 1632. (In Facit +600 SEK for just that stamp!) Very good centering and perforation. A 3 mm tear on the backside (front edge). As for the rest a beautiful booklet.

  24

  1,400.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 25
  Typ: H25 II O
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Postsparbanken 50 år. 5 öre grön. Märken typ II. Omvända inlagor. Mycket god centrering och tandning. Omslag i mycket gott skick. Vackert häfte.

  Postsparbanken 50 years. 5 öre green. Stamps type II. Panes upside down. Very good centering and perforation. Cover in a very good condition. A beautiful booklet.

  25

  650.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 25
  Typ: H 25 I R
  Status: PF
  Objektnr: 3

  Postsparbanken 50 år. 5 öre grön. Märken typ I. Rättvända inlagor. Mycket god centrering men en del korta tänder. Omslaget i gott skick. Ett fint häfte.

  Postsparbanken, 50 years. 5 öre green. Stamps type I. Panes right side up. Very good centering but some short teeth. Cover in a good shape. A fine booklet.

  25

  3,400.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 25
  Typ: H25 I R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Postsparbanken 50 år. 5 öre grön. Märken typ I. Rättvända inlagor. Mycket god centrering och tandning. Omslaget nästan perfekt. Vackert häfte.

  Postsparbanken, 50 years. 5 öre green. Stamps type I. Panes right side up. Very good centering and perforation. Cover nearly perfect. A beautiful booklet.

  25

  3,800.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 25
  Typ: H25 II R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Postsparbanken 50 år. 5 öre grön. Märken typ II. Rättvända inlagor. Mycket god centrering. 1 inlaga god tandning, 1 inlaga med rufftandning på några märken (vanligt för typen av märken). Liten vikanvisning vid klammern. Litet tryckmärke i framkanten, i övrigt fräscht häfte.

  Postsparbanken 50 years. 5 öre green. Stamps type II. Panes right side up. Very good centering. 1 pane with good perforation, 1 pane with some rough perforation on one side of the pane (normal for the type of stamps). A trace of folding at the staple. A small trace of pressure on the front edge of the cover. As for the rest a good booklet.

  25

  500.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 25
  Typ: H25 II R
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Postsparbanken 50 år. 5 öre grön. Rättvända inlagor. God-mycket god centrering och tandning. Vikanvisning vid ryggen men annars ett vackert häfte.

  Postsparbanken 50 år. 5 öre green. Panes right side up. Good – very good centering and perforation. Folding at the staples but else a beautiful bookklet.

  25

  550.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 26
  Typ: H26 R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Riksdagen 500 år. 5 öre grön. Rättvända inlagor. Mycket god tandning och centreríng. Vackert häfte men 3 mm riss på omslagets baksida.

  Riksdagen 500 years. 5 öre green. Panes right side up. Very good centering and perforation. A very fine booklet but with a 3 mm tear on backside of cover.

  26

  500.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 26
  Typ: H26 O
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Riksdagen 500 år. 5 öre grön. Omvända inlagor. God centrering och tandning men några märken med korta tänder (normalt för märkestypen). 2,5 mm riss i omslagets nederkant, i övrigt vackert häfte.

  Riksdagen 500 years. 5 öre green. Panes upside down. Good centering and perforation but some stamps with short teeth (normal for this type of stamps). Cover in a good condition but a 2,5 mm tear in lower part of frontside.

   

  26

  500.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 27
  Typ: H27 R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Riksdagen 500 år. 10 öre violett. Rättvända inlagor. Mycket god centrering och tandning. Omslaget i bra skick. Mycket fint häfte.

  Riksdagen 500 years. 10 öre violet. Panes right side up. Very good centering and good perforation. Cover in a good condition. A very fine booklet.

  27

  700.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 29
  Typ: H29
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Postverket 300 år. 5 öre grön. Mycket god centrering och god tandning. Omslaget i mycket bra skick. Ett fint häfte.

  The Post Office 300 years. 5 öre green. Very good centering and good perforation. Cover is in very good condition. A fine booklet.

  29

  325.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 29
  Typ: H29
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Postverket 300 år. 5 öre grön. God centrering och tandning. Omslag i mycket bra skick. Ett vackert häfte.

  The Postal Office 300 years. 5 öre green. Good centering and perforation. Cover in a vary good condition. A beautiful booklet.

  29

  350.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 30
  Typ: H30
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Postverket 300 år. 10 öre violett. Mycket god centrering och tandning. Omslaget i hög kvalitet. Ett mycket vackert häfte.

  The Postal Office 300 years. 10 öre violet. Very good centering and perforation. Cover in high quality. A very fine booklet.

  30

  480.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 30
  Typ: H30
  Status: PF
  Objektnr: 6

  Postverket 300 år. 10 öre violett. Inlaga lätt snedcentrerad, tandningen bra. Omslag i bästa skick. Ett fint häfte.

  The Postal Office 300 years. 10 öre violet. Pane slightly imbalanced, perforation good. Cover in best condition. A fine booklet.

  30

  420.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 31
  Typ: H31
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Postverket 300 år. 15 öre röd. Mycket god centrering och tandning. Liten skada på häftets baksida och lätt vikanvisning på framkanten. Annars ett bra häfte.

  The Postal Office. 15 öre red. Very good centering and perforation. A small mischief on the backside of cover and a slight trace of folding on front edge of cover. As for the rest a good booklet.

  31

  700.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 31
  Typ: H31
  Status: PF
  Objektnr: 3

  Postverket 300 år. 15 öre röd. God-mycket god centrering och tandning. Mycket vackert omslag men o,5 mm riss nedtill på baksidan. Ett mycket vackert häfte.

  The Postal Office 300 years. 15 öre red. Good-very good centering and perforation. Very fine cover but a 0,5 mm tear on backside at the bottom edge. As for  the rest a very fine booklet.

  31

  850.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 32
  Typ: H32 B R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V, profil vänster. 15 öre brun. 1 inlaga mkt god centrering, 1 inlaga ngt snedcentrerad, tandning god men ett märke med korta tänder (vanligt förekommande för märkestypen). (Typ B med text ’SJ’ på baksidan.) Omslag i mycket gott skick. Ett vackert häfte.

  Gustav V, profile left. 15 öre brown. 1 pane very good centering, 1 pane slightly imbalanced, perforation good but one stamp with short teeth (normal for the type of stamps). (Type B with text ’SJ’ on backside.) Cover in a very good condition. A beautiful booklet.

  32

  2,300.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 33
  Typ: H33 BC R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Emanuel Swedenborg. 10 öre violett. 3+4-sidig tandning. Mycket breda marginaler. Mycket god centrering och tandning.. Vikmärke vid infästningen och några spår av vikning på framsidan. I övrigt ett fint häfte.

  Emanuel Swedenborg. 10 öre violet. 3+4-sided perforation. Very good margins. Very good centering and perforation. Trace of folding at the staple and some weak traces of folding on frontside. As for the rest a fine booklet.

  33

  900.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 33
  Typ: H33 CB O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Emanuel Swedenborg. 10 öre violett. 4+3-sidig tandning. Mycket breda marginaler. Perfekt centrering och mycket god tandning. Lätt vikmärke vid infästningen.  Ett vackert häfte.

  Emanuel Swedenborg. 10 öre violet. 4+3-sided perforation. Very good margins. Perfect centering and very good perforation. A slight trace of folding at the staple. A beautiful booklet.

  33

  950.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 33
  Typ: H33 CC R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Emanuel Swedenborg. 10 öre violett. 4+4-sidig tandning. Mycket god centrering och tandning. Lätt vikmärke vid infästningen. I övrigt omslag i mycket bra skick. Ett fint häfte.

  Emanuel Swedenborg. 10 öre violet. 4+4-sided perforation. Very good centering and perforation. A trace of folding at the staple. As for the rest a cover in very good condition. A fine booklet.

  33

  390.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 33
  Typ: H33 CC O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Emanuel Swedenborg. 10 öre violett. 4+4-sidig tandning. Mycket god centrering och tandning. Svagt vikmärke vid infästningen. Ett vackert häfte.

  Emanuel Swedenborg. 10 öre violet. 4+4-sided perforation. Very good centering and perforation. Weak trace of folding at the staple. A beautiful booklet.

  33

  420.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 34
  Typ: H34 CB
  Status: PF
  Objektnr: 3

  Nya Sverigeminnet. 5 öre grön. Breda marginaler och mkt god centrering och tandning. Lätt vikmärke vid fästklammern. Omslaget i övrigt i gott skick.

  Commemoration ’New Sweden’. 5 öre green. Very good margins, very good centring and perforation. A trace of folding at the staple. Cover as for the rest in good condition.

  34

  1,250.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 34
  Typ: H34 BC
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Nya Sverigeminnet. 5 öre grön. Breda marginaler och mycket god centrering och tandning. Omslag i bästa skick. Ett vackert häfte.

  Commemoration ’New Sweden’. 5 öre green. Very good margins, centring and perforation. Cover in best condition. A beautiful booklet.

   

  34

  1,350.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 34
  Typ: H34 CC Kn3v
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Nya Sverigeminnet. 5 öre grön. Kontrollnummer delat, 3 siffror vänster. God centrering och tandning. Omslaget i bra skick. Ett fint häfte.

  Commemoration ’New Sweden’. 5 öre green. Control number divided, 3 figures left side. Good centring and perforation. Cover in good condition. A fine booklet.

  35

  475.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 35
  Typ: H 35 CB R Kn 1,5 v
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Nya Sverigeminnet. 15 öre brun. 4+3-sidigt tandat. Kn 1,5 v. Rättvänd inlaga med god centrering. Ett vackert omslag.
  Commemoration Sweden. 15 öre brown. 4+3-sided perforation. Control number Kn 1,5 left. Pane right side up and with good centring. A fine cover.

  36

  2,200.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 35
  Typ: H35 CC Kn3v
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Nya Sverigeminnet. 15 öre brun. 4+4-sidig tandning. Kontrollnummer delat, 3 siffror vänster. Mycket god centrering och tandning. Omslag i mycket gott skick. Ett vackert häfte.

  Commemoration ’New Sweden’. 15 öre brown. 4+4-sided perforation. Control number divided, 3 figures left. Very good centring and perforation. Cover i a very good condition. A beautiful booklet.

  35

  750.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 35
  Typ: H35 BC
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Nya Sverigeminnet. 15 öre brun. 3+4-sidig tandning. Mycket god marginal, centrering och tandning. Omslaget i hög kvalitet. Ett mycket vackert häfte.

  Commemoration ’New Sweden’. 15 öre brown. 3+4-sided perforation. Very good margin, centring and perforaton. Cover in high quality. A very beautiful booklet.

  35

  1,900.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 35
  Typ: H35 CB
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Nya Sverigeminnet. 15 öre brun. 4+3-sidig tandning. Mycket god marginal, centrering och tandning. Omslag i mycket gott skick. Ett vackert häfte.

  Commemoration ’New Sweden’. 15 öre brown. 4+3-sided perforation. Very good margin, centring and perforation. Cover in very good condition. A beautiful booklet.

  35

  1,800.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 36
  Typ: H36 CC R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V 80 år. 5 öre grön. 3+3-sidigt tandat. Inlagor rättvända. Mycket god centrering och tandning. Omslag i mycket gott skick. Ett vackert häfte.

  Gustav V 80 years. 5 öre green. 3+3-sided perforation. Panes right side up. Very good centring and perforation. Cover in a very good condition. A beautiful booklet.

  36

  450.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 36
  Typ: H36 CC O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V 80 år. 5 öre grön. 3+3-sidig tandning. Inlagor omvända. Mycket god centrering och tandning. Omslag i mycket bra skick. Ett vackert häfte.

  Gustav V 80 years. 5 öre green. 3+3-sided perforation. Panes upside down. Very good centring and perforation. Cover in very good condition. A beautiful booklet.

  36

  450.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 36
  Typ: H36 BC R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V 80 år. 5 öre grön. 3+4-sidig tandning. Inlagor rättvända. Goda marginaler, mycket god centrering och tandning. Omslag i bra skick men spår av vikning vid infästningen. I övrigt ett fint häfte.

  Gustav V 80 år. 5 öre green. 3+4-sided perforation. Panes right side up. Good margins, very good centring and perforation. Cover in a good condition but a trace of folding at the staple. As for the rest a fine booklet.

  36

  1,800.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 36
  Typ: H36 CB R
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Gustav V 80 år. 5 öre grön. 4+3-sidig tandning. inlagor rättvända. Mycket goda marginaler, centrering och tandning. Omslag i mycket gott skick. Ett vackert häfte.

  Gustav V 80 år. 5 öre green. 4+3-sided perforation. Panes right side up. Very good margings, centring and perforation. Cover in a very good condition. A beautiful booklet.

  36

  1,950.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 37
  Typ: H37 BC O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V 80 år. 15 öre brun. 3+4-sidig tandning. Inlagor omvända. Breda marginaler, god tandning och centrering. Omslag i mycket bra skick men ett litet tryckmärke på framsidan. I övrigt ett mycket fint häfte.

  Gustav V 80 years. 15 öre brown. 3+4-sided perforation. Panes upside down. Very good margins, good perforation and centring. Cover in a very good condition but a small trace of pressure on the frontside. As for the rest a very fine booklet.

  37

  3,500.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 37
  Typ: H37 CB O
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Gustav V 80 år. 15 öre brun. 4+3-sidig tandning. Inlagor omvända. Mycket goda marginaler, centrering och tandning. Omslag i mycket gott skick. Ett vackert häfte.

  Gustav V 80 years. 4+3-sided perforation. Panes upside down. Very good margins, centring and perforation. Cover in a very good condition. A beautiful booklet.

  37

  3,950.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 38
  Typ: H38 CC R
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Per Henrik Ling. 5 öre grön. 4+4-sidig tandning. Inlagor rättvända. Mycket god centrering och tandning. Fint omslag men 1 mm riss på framkanten. I övrigt ett fint häfte.

  Per Henrik Ling. 5 öre green. 4+4-sided perforation. Panes right side up. Very good centring and perforation. A fine cover but 1 mm tear at the front edge. As for the rest a fine booklet.

  38

  390.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 38
  Typ: H38 BC R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Per Henrik Ling. 5 öre grön. 3+4-sidig tandning. Inlagor rättvända. Mycket goda marginaler. Inlagorna lätt snedcentrerade, god tandning.  Omslag i mycket gott skick. Ett mycket vackert häfte.

  Per Henrik Ling. 5 öre green. 3+4-sided perforation. Panes right side up. Very good margins. Panes slightly imbalanced, good perforation. Cover in very good condition. A very beautiful booklet.

  38

  2,200.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 38
  Typ: H38 BC R
  Status: PF
  Objektnr: 3

  Per Henrik Ling. 5 öre grön. 3+4-sidig tandning. Inlagor rättvända. Goda marginaler, mycket god centrering och tandning. Omslag i bästa skick. Ett mycket vackert häfte.

  Per Henrik Ling. 5 öre green. 3+4-sided perforation. Panes right side up. Good margins, very good centring and perforation. Cover in best condition. A very beautiful booklet.

  38

  2,100.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 38
  Typ: H 38 CB R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Per Henrik Ling. 5 öre grön. 4+3-sidig tandning. Inlagor rättvända. Väl centrerade inlagor. En inlaga med smal marginal. Tandning god. Liten skada vid inhäftningen.

  Per Henrik Ling. 5 öre green. 4+3-sided perforation, Panes right side up. Panes with good centering. One pane with thin margin. Perforation good. Small damage at the staples.

  38

  1,600.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 38
  Typ: H38 BC O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Per Henrik Ling. 5 öre grön. 3+4-sidig tandning. Inlagor omvända. Breda marginaler. Mycket god centrering och tandning. Ett fint omslag men lätt blekt i kanten och ett mycket litet spår av vikning i hörnet. I övrigt ett mycket fint häfte.

  Per Henrik Ling. 5 öre green. 3+4-sided perforation. Panes upside down. Very good margins. Very good centring and perforation. A fine cover but slightly faded in colour at the bottom edge and a very small trace of folding in the corner. As for the rest a very fine booklet.

  38

  1,900.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 38
  Typ: H38 CB R
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Per Henrik Ling. 5 öre grön. 4+3-sidig tandning. Inlagor rättvända. Något snedcentrerade inlagor, som innebär något smala marginaler men godkända. Tandning god. Omslag i bästa skick. Ett vackert häfte.

  Per Henrik Ling. 5 öre green. 4+3-sided perforation, Panes right side up. Somewhat imbalanced panes, which results in slightly narrow margins but OK. Perforation good. Cover in best conditon. A beautiful booklet.

  38

  1,850.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 38
  Typ: H38 CC O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Per Henrik Ling. 5 öre grön. 4+4-sidig tandning. Inlagor omvända. God centrering och tandning. Omslag i gott skick. Ett vackert häfte.

  Per Henrik Ling. 5 öre green. 4+4-sided perforation. Panes upside down. Good centring and perforation. Cover in good condition. A beautiful booklet.

  38

  430.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 39
  Typ: H39 CC R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V, profil höger, små siffror. 10 öre violett. 4+4-sidig tandning. Rättvända inlagor. God-mycket god centrering och tandning. Omslag i mycket gott skick. Ett vackert häfte.

  Gustav V, profile right, small figures. 10 öre volet. 4+4-sided perforation. Panes right side up. Good-very good centring and perforation. Cover in very good condition. A beautiful booklet.

  39

  550.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 39
  Typ: H39 CC O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V, profil höger, små siffror. 10 öre violett. 4+4-sidig tandning. Inlagor omvända. God-mycket god centrering och tandning. Omslaget perfekt. Ett mycket vackert häfte.

  Gustav V, profile right, small figures. 10 öre violet. 4+4-sided perforation. Panes upside down. Good–very good centring and perforation. Cover in perfect condition. A very beautiful booklet.

  39

  625.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 39
  Typ: H39 BC R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V, profil höger, små siffror. 10 öre violett. 3+4-sidig tandning. Rättvända inlagor.  Goda marginaler, mycket god centrering och tandning. Omslag i hög kvalitet men ett lätt spår av vikning i ett hörn på baksidan. Ett vackert häfte.

  Gustav V, profile right, small figures. 10 öre violet. 3+4.sided perforation. Panes right side up. Good margins, very good centring and perforation. Cover in high quality but a slight trace of folding in the corner on backside. A beautiful booklet.

  39

  5,600.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 39
  Typ: H39 CB R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V, profil höger, små siffror. 10 öre violett. 4+3-sidig tandning. Rättvända inlagor. Goda marginaler. Lätt snedcentrerade, god  tandning.  Omslaget i gott skick men mycket svagt spår av vikning vid fästklammern. Ett fint häfte.

  Gustav V, profile right, small figures. 10 öre violet. 4+3-sided perforation. Panes right side up. Good margins. Slightly imbalanced, good perforation. Cover in a good condition but a very slight trace of folding at the staple. A fine booklet.

  39

  5,200.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 39
  Typ: H39 CB O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V, profil höger, små siffror. 10 öre violett. 4+3-sidig tandning. Inlagor omvända. Mycket goda marginaler, centrering och tandning. Omslaget i mycket gott skick men ett litet spår av vikning i ena hörnet. Ett fint häfte.

  Gustav V, profile right, small figures. 10 öre violett. 4+3-sided perforation. Panes upside down. Very good margins, centring and perforation. Cover in very good condition but a small trace of folding in one corner. A fine booklet.

  39

  5,300.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 40
  Typ: H40 BC R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Berzelius. 10 öre violett. 3+4-sidig tandning. Rättvända inlagor. Mycket breda marginaler. Mycket god centrering och tandning. Omslaget i mycket bra skick. Ett vackert häfte.

  Berzelius. 10 öre violet. 3+4-sided perforation. Panes right side up. Very good margins, centring and perforation. Cover in very good condition. A beautiful booklet.

  40

  10,200.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 40
  Typ: H40 BC O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Berzelius. 10 öre violett. 3+4-sidig tandning. Omvända inlagor. Breda marginaler och mycket god centrering och tandning. Omslag i bra skick men några mindre presspår på framsidan. I övrigt ett fint häfte.

  Berzelius. 10 öre violet. 3+4-sided perforation. Panes upside down. Very good margins, centring and perforation. Cover in good condition but a few smaller traces of pressure on front. As for the rest a fine booklet.

  40

  9,400.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 40
  Typ: H40 CC O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Berzelius. 10 öre violett. 4+4-sidig tandning. Inlagor omvända. God-mycket god centrering och tandning. Omslag i bra skick men spår av vikning vid fästklammern. Trots det ett fint häfte.

  Berzelius. 10 öre violet. 4+4-sided perforation. Panes upside down. Good-very good centring and perforation. Cover in good condition but a trace of folding at the staple. In spite of that a fine booklet.

  40

  700.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 41
  Typ: H41 Ab CB R
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Linné. 15 öre brun. 4+3-sidig tandning. Rättvända inlagor. Myckket goda marginaler, centrering och tandning. Omslag i orangebrun. Omslag i mycket gott skick. Ett mycket vackert häfte.

  Linné. 15 ör brown. 4+3-sided perforation. Panes right side up. Very good margins, centring and perforation. Cover in orangebrown. Cover in very good condition. A very beautiful booklet.

  41

  6,800.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 41
  Typ: H 41 A a BC O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Linné. 20×15 öre. BC, 3+4-sidig tandning. Omvänd inlaga. Text ’Linné’ på omslaget. En lätt vikanvisning vid klammern och en bläcknotering på framsidan. Vacker inlaga med perfekt centrering.
  Linné. 20×15 öre. BC, 3+4-sided perforation. Pane upside-down. Texr ’Linné’ on cover. A slight trace of folding at the staple and a ink notation on the front. Fine pane with perfect centring.

  41

  5,100.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 41
  Typ: H41 Aa BC R
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Linné. 15 öre brun. Med text ’LINNÉ. 3+4-sidig tandning. Rättvända inlagor. Marginaler ok. Något snedcentrerad inlaga. Omslag i matt rödaktigt brun färg. Omslag i gott skick. Ett fint häfte.

  Linné. 15 öre brown. With text ’LINNÉ’. 3+4-sided perforation. Panes right side up. Margins ok. Slightly imbalanced with good perforation. Cover in lack-lustre redish brown. Cover in good condition. A fine booklet.

  41

  8,700.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 42
  Typ: H42 yb CC O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V, profil höger, stora siffror. 10 öre violett. 4+4-sidig tandning. Omvända inlagor. God centrering och tandning. Omslag med kraftig vikning vid bakkanten av häftet, annars fint.

  Gustav V, profile right, large figures. 10 öre violet. 4+4-sided perforation. Panes upside down. Good centring and perforation. Cover with a heavy folding at the back edge of the booklet, else fine cover.

  42

  550.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 42
  Typ: H42 yb CC R Cyls 1 vänster
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V, profil höger, stora siffror. 10 öre violett. 4+4-sidig tandning. Cyls 1 vänster i första inlagan. Rättvända inlagor. God till mycket god centrering och tandning. Omslag med svag vikanvisning vid inhäftninngen .Ett vackert häfte.
  Gustav V, profile right, large figures. 10 öre violet. 4+4-sided perforation. Cyls 1 left in the first pane. Panes right side up. Good to very good centring and perforation. Cover with a weak trace of folding at the fixing. A very fine booklet.

  42

  725.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 43
  Typ: H43 A CC R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Bellman. 5 öre grön. 4+4-sidig tandning. Rättvända inlagor. God-mycket god centrering och tandning. Mycket fint omslag. Ett mycket vackert häfte.

  Bellman. 5 öre green. 4+4-sided perforation. Panes right side up. Good-very good centring and perforation. Very fine cover. A very beautiful booklet.

  43

  800.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 43
  Typ: H43 A CC O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Bellman. 5 öre grön. 4+4-sidig tandning. Omvända inlagor. Mycket god centrering och tandning. Omslag i mycket gott skick. Ett mycket vackert häfte.

  Bellman, 5 öre green. 4+4-sided perforation. Panes upside down. Very good centring and perforation. Cover in a very good condition. A very beautiful booklet.

  43

  800.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 43
  Typ: H43 A BC O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Bellman. 5 öre grön. 3+4-sidig tandning. Omvända inlagor. Mycket goda marginaler. God centrering och tandning. Omslag i gott-mycket gott skick. Ett fint häfte.

  Bellman. 5 öre green. 3+4-sided perforation. Panes upside down. Very good margins. Good centring and perforation. Cover in a good-very good condition. A very fine booklet.

  43

  4,800.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 43
  Typ: H43 B CB O
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Bellman. 5 öre grön. 4+3-sidig tandning. Omvända inlagor. Goda-mycket goda marginaler. En inlaga lätt snedcentrerad, en inlaga  mycket god centrering. Tandningen god. Omslag i gott skick. Ett fint häfte.

  Bellman. 5 öre green. 4+3-sided perforation. Panes upside down. Good-very good margins. One pane slightly imbalanced, one pane very good centring. Perforation good. Cover in a good condition. A fine booklet.

  43

  3,700.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 48
  Typ: H48 A 1
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V, profil höger, stora siffror. 15 öre brun. ’Postmästarhäfte.’ Omslaget stämplat ’STOCKHOLM PFFS 12.1.50’. Mycket god centrering och tandning. Omslag i god kvalitet. Vågräta ritsar.

  Gustav V, profile right, big figures. 15 öre brown. ’Postmaster booklet’. Cover with stamp ’STOCKHOLM PFFS 12.1.50’. Very good centring and perforation.  Cover in good condition. Horizontal scribed lines on cover.

  48

  240.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 52
  Typ: H 52 b R
  Status: PF
  Objektnr: 4

  Linné. 15 öre brun. Inlaga rättvänd. God – mycket god centrering och tandning. Omslag i hög kvalitet. Ett mycket fint häfte.

  Linné. 15 öre brown. Pane right side up. Good-very good centring and perforation. Cover in high quality. A very fine booklet.

  52

  1,950.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 52
  Typ: H52 a R
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Linné. 15 öre brun. Inlaga rättvänd. God-mycket god centrering och tandning. Omslag i hög kvalitet. Ett vackert häfte.

  Linné. 15 öre brown. Pane right side up. Good-very good centring and perforation. Cover in high quality, A beautiful booklet.

  52

  2,350.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 52
  Typ: H52 a R
  Status: PF
  Objektnr: 6

  Linné. 15 öre brun. Inlaga rättvänd. Mycket god centrering av tandningen. Viss förskjutning av inlagan med lite olika marginalbredd på respektive sida. Omslag i god kvalitet.

  Linné. 15 öre brown. Pane right side up. Very good centring of the perforation. A displacement of the pane with slightly different width of the margins on each side. Cover in a good quality.

  52

  1,850.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 52
  Typ: H52 b R
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Linné. 15 öre brun. Inlaga rättvänd. God – mycket god centrering och tandning. Omslag i hög kvalitet. Ett mycket fint häfte.

  Linné. 15 öre brown. Pane right side up. Good-very good centring and perforation. Cover in high quality. A very fine booklet.

  52

  1,950.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 52
  Typ: H52 a R Cyls1h
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Linné. 15 öre brun. Inlaga rättvänd. Cyls 1 till höger (delat). God centrering och tandning. Omslag i hög kvalitet. Ett vackert häfte.

  Linné. 15 öre brown. Pane right side up. Cyls 1 on the right side (divided). Good centring and perforation. Cover in high quality. A beautiful booklet.

  52

  2,450.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 53
  Typ: H53 R
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Bellman. 5 öre grön. Inlaga rättvänd. God centrering och tandning. Inlaga lätt ocentrerad. Omslag av normal kvalitet.

  Bellman. 5 öre green. Pane right side up. Good centring and perforation. Pane slightly imbalanced. Cover in normal quality.

  53

  1,750.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 54
  Typ: H54 yb
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V, profil höger, typ II. 10 öre violett. Mycket god centrering och tandning. Inlaga lätt snedcentrerad. Omslag i hög kvalitet. Ett vackert häfte.

  Gustav V, profile right, type II. 10 öre violet. Very good centring and perforation. Pane slightly imbalanced. Cover in high quality. A beautiful booklet.

  54

  285.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 54
  Typ: H54 yb Cyls1h
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V, profil höger, typ II. 10 öre violett. Cyls 1 höger, delat cyls. Mycket god centrering och tandning men en mindre skillnad i marginalbredd. Omslag i hög kvalitet. Ett vackert häfte.

  Gustav V, profile right, type II. 10 öre violet. Cyls 1 right, cyls divided. Very good centring and perforation but a slight difference in width of margins. Cover in high quality. A beautiful booklet.

  54

  325.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 55
  Typ: H55 a
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Sergel. 15 öre brun.  Omslag rödaktigt brunt. Mycket god centrering och tandning. Omslag i högsta kvalitet. Mycket fint häfte.

  Sergel. 15 öre brown. Cover reddish brown. Very good centring and perforation. Cover in highest quality. Very fine booklet.

  55

  1,500.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 56
  Typ: H56 a Cyls 2
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Gustav V, profil höger. 5 öre blåaktigt grön. Cyls 2. Mycket god centrering. Omslag i god kvalitet. Ett fint häfte.

  Gustav V, profile right. 5 öre bluish green. Cyls 2. Very good centring. Cover in good quality. A fine booklet.

  56

  280.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 56
  Typ: H56 b
  Status: PF

  Gustav V, profil höger. 5 öre matt grön.
  Gustav V, profile right. 5 öre dull green.

  56

  30.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 56
  Typ: H56 b Cyls1 h
  Status: PF

  Gustav V, profil höger. 5 öre matt grön. Cyls 1 h (delat cyls).
  Gustav V, profile right. 5 öre dull green. Cyls 1 right side (divided Cyls).

  56

  40.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 57
  Typ: H57
  Status: PF
  Objektnr: 3

  Gustav Vasas bibel. 15 öre brun. Mycket god centrering och tandning. Omslag i hög kvalitet. Vackert häfte.

  Gustav Vasa bible. 15 öre brown. Very good centring and perforation. Cover in high quality. Beautiful booklet.

  57

  450.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 57
  Typ: H57
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav Vasas bibel. 15 öre brun. Mycket god centrering och tandning. Omslag i hög kvalitet. Mycket vackert häfte.

  Gustav Vasa bible. 15 öre brown. Very good centring and perforation. Cover in high quality. Very beautiful booklet.

  57

  475.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 57
  Typ: H57 Cyls2
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav Vasas bibel. 15 öre brun. Cysl 2. Lätt snedcentrerad inlaga. Omslag i mycket god kvalitet. Ett fint häfte.

  Gustav Vasa bible. 15 öre brown. Cyls 2. Pane slightly inbalanced. Cover in very good quality. A fine booklet.

  57

  625.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 58
  Typ: H58 B
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Skansen. 10 öre violett. Perfekt omslag. Mycket god centrering. Hög kvalitet.

  Skansen. 10 öre violet. Perfect cover. Very good centring. High quality.

  58

  480.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 59
  Typ: H59
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Hazelius. 5 öre grön. Omslag i god kvalitet men lätt vikning på ett hörn. Mycket god centrering.

  Hazelius. 5 öre green. Cover in good quality but a slight folding in upper front corner. Very good centring.

  59

  540.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 59
  Typ: H59 Cyls1
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Hazelius. 5 öre grön. Cyls 1. God centrering av tandning men något olika marginalbredd. Omslag i god kvalitet. Ett fint häfte.

  Hazelius. 5 öre green. Cyls 1. Good centring of the perforation but a slight difference in width of margins. Cover in good quality. A fine booklet.

  59

  620.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 59
  Typ: H59 Cyls2
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Hazelius. 5 öre grön. Mycket god centrering. Något olika marginalbredd. Omslag i bra kvalitet. Ett fint häfte.

  Hazelius. 5 öre green. Very good centring. A slight difference in width of the margins. Cover in good quality. A fine booklet.

  59

  650.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 60
  Typ: H60 B
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Sankta Birgitta. 15 öre brun. Perfekt centrering. Omslag i hög kvalitet. Ett mycket vackert häfte.

  St. Bridget. 15 öre brown. Perfect centring. Cover in high quality. A very beautiful booklet.

  60

  320.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 60
  Typ: H60 B
  Status: PF
  Objektnr: 5

  Sankta Birgitta. 15 öre brun. Mycket god centrering. Omslag i hög kvalitet. Ett mycket vackert häfte.

  St. Bridget. 15 öre brown. Very good centring. Cover in high quality. A very beautiful booklet.

  60

  310.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 60
  Typ: H60 B Cyls2
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Sankta Birgitta. 15 öre brun. Cyls 2. Perfrkt centrering. Omslag i hög kvalitet. Ett vackert häfte.

  St. Bridget. 15 öre brown. Cyls 2. Perfect centring. Cover in high quality. A beautiful booklet.

  60

  380.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 61
  Typ: H61 a
  Status: PF

  Gustav V, profil höger, typ II. 20 öre karminröd.

  Gustav V, profile right, type II. 20 öre carmine-red.

  61

  25.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 61
  Typ: H61 a Cyls1
  Status: PF

  Gustav V, profil höger, typ II. 20 öre karminröd. Cyls 1.

  Gustav V, profile right, type II. 20 öre carmine-red. Cyls 1.

  61

  32.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 61
  Typ: H61 a Cyls2h
  Status: PF

  Gustav V, profil höger, typ II. 20 öre karminröd. Cyls 2 delat (höger sida).
  Gustav V, profile right, type II. 20 öre carmine-red. Cyls 2 divided (right side).

  61

  32.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 62
  Typ: H62
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Nationalmuseum. 20 öre röd. Perfekt centrering. Omslag som nytt. Ett perfekt häfte.
  National Museum. 20 öre red. Perfect centring. Cover as new. A perfect booklet.

  62

  220.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 62
  Typ: H62
  Status: PF
  Objektnr: 6

  Nationalmuseum. 20 öre röd. Perfekt centrering. Omslag som nytt. Perfekt häfte.
  National Museum. 20 öre red. Perfect centring. Cover as new. A perfect booklet.

  62

  220.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 62
  Typ: H62
  Status: PF
  Objektnr: 15

  Nationalmuseum. 20 öre röd. Lätt snedcentrerat. Omslag som nytt.
  National museum. 20 öre red. Pane slightly imbalanced. Cover as new.

  62

  175.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 63
  Typ: H63 I
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Folkskolan 100 år. 10 öre röd. Perfekt centrering. Omslag i hög kvalitet. Ett vackert häfte.
  Elementary school 100 years. 10 öre red. Perfect centring. Cover in high quality. A beautiful booklet.

  63

  450.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 63
  Typ: H63 II
  Status: PF

  Folkskolan. Typ II. 10 öre röd.
  The Elementary school 100 years. Type II. 10 öre red.

  63

  15.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 64
  Typ: H64 A Cyls 1 v
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Carl Wilhelm Scheele. 5 öre grön. ’CARL WILHELM SCHEELE’ på omslagets framsida. Cyls 1 v (delat cyls 1). Centrering och omslag i hög kvalitet. Ett vackert häfte.
  Carl Wilhelm Scheele. 5 öre green. ’CARL WILHELM SCHEELE’ on frontside of cover. Cyls 1 left (divided cyls). Centring and cover in high quality. A beautiful booklet.

  64

  390.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 64
  Typ: H 64 B
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Scheele. 20×5 öre. Omslag typ 1. Inlaga med perfekt centrering. Omslaget med mycket hög kvalitet.
  Scheele. 20×5 öre. Cover type 1. Pane with perfect entering. Cover with very high quality.

  64

  2,450.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 64
  Typ: H64 A
  Status: PF
  Objektnr: 5

  Carl Wilhelm Scheele. 5 öre grön. ’CARL WILHELM SCHEELE’ på omslagets framsida. Centrering och omslag i hög kvalitet. Ett vackert häfte.
  Carl Wilhelm Scheele. 5 öre green. ’CARL WILHELM SCHEELE’ on frontside of cover. Centring and cover in high quality. A beautiful booklet.

  64

  260.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 64
  Typ: H 64 B
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Scheele. 20×5 öre. Omslag typ 1. Inlaga med god centrering. Omslaget med mycket hög kvalitet.
  Scheele. 20×5 öre. Cover type 1. Pane with good entering. Cover with very high quality.

  64

  2,250.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 65
  Typ: H65:0
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V 85 år. 20 öre röd. Utan extra mitthål. Mycket god centrering. Omslag som nytt. Ett vackert häfte.
  Gustav V 85 years. 20 öre red. Without extra perf. hole in the middle. Very good centring. Cover as new. A beautiful booklet.

  65

  1,200.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 65
  Typ: H65:0
  Status: PF
  Objektnr: 5

  Gustav V 85 år. 20 öre röd. Utan extra mitthål. God centrering. Omslag som nytt. Ett vackert häfte.
  Gustav V 85 years. 20 öre red. Without extra perf. hole in the middle.Good centring. Cover as new. A beautiful booklet.

  65

  975.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 65
  Typ: H65:0 Cyls1
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V 85 år. 20 öre röd. Utan extra mitthål. Cyls 1. Mycket god centrering. Omslag som nytt. Ett vackert häfte.
  Gustav V 85 years. 20 öre red. Without extra perf. hole in the middle. Cyls 1. Very good centring. Cover as new. A beautiful booklet.

  65

  1,500.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 66
  Typ: H66 A
  Status: PF

  Frivilliga skytterörelen 50 år. Glättat omslag.
  Rifle Association 50 years. Glazed paper in cover.

  66

  46.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 66
  Typ: H66 B
  Status: PF

  Frivilliga skytterörelen 50 år. Oglättat omslag.
  Rifle Association 50 years. Unglazed paper in cover.

  66

  46.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 67
  Typ: H67 A
  Status: PF

  Oscar Montelius. 5 öre grön. Glättat omslag.

  Oscar Montelius. 5 öre green. Glazed paper in cover.

  67

  90.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 67
  Typ: H67 B Cyls1
  Status: PF

  Oscar Montelius. 5 öre grön. Glättat omslag. Cyls 1.

  Oscar Montelius. 5 öre green. Glazed paper in cover. Cyls 1.

  67

  120.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 68
  Typ: H68 B
  Status: PF

  Sveriges sjökarta 300 år. 5 öre grön. Oglättat omslag.
  Swedish marine chart 300 years. Unglazed paper in cover.

  68

  85.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 68
  Typ: H68 B Cyls1 h del
  Status: PF

  Sveriges sjökarta 300 år. 5 öre grön. Oglättat omslag. Cyls 1 höger (delat cyls 1).
  Swedish marine chart 300 years. Unglazed paper in cover.. Cyls 1 right (divided cyls 1).

  68

  110.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 69
  Typ: H69
  Status: PF

  Svenska Flottan. 10 öre violett.
  Swedish Navy. 10 öre violet.

  69

  75.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 70
  Typ: H70
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Svenska Flottan. 20 öre röd. God centrering och tandning. Omslag i god kvalitet. Ett fint häfte.

  Swedeish navy. 20 öre red. Good centring and perforation. Cover in good quality. A fine booklet.

  70

  330.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 70
  Typ: H70 Cyls 2.
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Svenska Flottan. 20 öre röd. Cyls2. Mycket god centrering och tandning. Omslag i hög kvalitet. Ett vackert häfte.

  Swedish navy. 20 öre red. Cyls 2. Very good centring and perforation. Cover in high quality. A beautiful booklet.

  70

  480.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 70
  Typ: H70
  Status: PF
  Objektnr: 6

  Svenska Flottan. 20 öre röd. Mycket god centrering och tandning. Omslag i hög kvalitet. Ett vackert häfte.

  Swedeish navy. 20 öre red. Very good centring and perforation. Cover in high quality. A beautiful booklet.

  70

  380.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 71
  Typ: H71 I B b
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V, profil höger. 15 öre rödaktigt brun. Typ I. Oglättat omslag. Något snedcentrerad perforering. Omslag i mycket god kvalitet. Fint häfte.
  Gustav V, profile right. 15 öre reddish brown. Type I. Unglazed paper in cover. Somewhat imbalanced with regard to perforation. Cover in very good quality. A fine booklet.

  71

  180.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 71
  Typ: H71 I B b Cyls 1 v
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V, profil höger. 15 öre rödaktigt brun. Typ I. Oglättat omslag. Cyls 1 änster (delat cyls 1). Något snedcentrerad perforering. Omslag i mycket god kvalitet.
  Gustav V, profile right. 15 öre reddish brown. Type I. Unglazed paper in cover. Cyls 1 left (divided cyls 1). Somewhat imbalanced with regard to perforation. Cover in very good quality.

  71

  240.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 71
  Typ: H71 II B
  Status: PF

  Gustav V, profil höger. 15 öre brun. Typ II. Oglättat omslag.
  Gustav V, profile right. 15 öre brown. Type II. Unglazed paper in cover.

  71

  18.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 71
  Typ: H71 II B Cyls 1 h
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustav V, profil höger. 15 öre brun. Typ II. Oglättat omslag Cyls 1 höger (delat cyls 1). Något snedcentrerat.
  Gustav V, profile right. 15 öre brown. Type II. Unglazed paper in cover. Cyls 1 right (divided cyls 1). Somewhat imbalanced with regard to the perforation.

  71

  37.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 72
  Typ: H72
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Svenska Röda Korset 80 år. 20 öre röd. Normal centrering. Omslag i god kvalitet. Ett bra häfte.

  Swedish Red Cross 80 years. 20 öre red. Normal centring. Cover in good quality. A good booklet.

  72

  250.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 72
  Typ: H72
  Status: PF
  Objektnr: 15

  Svenska Röda Korset 80 år. 20 öre röd. Perfekt centrering. Omslag som nytt. Ett perfekt häfte.

  Swedish Red Cross 80 years. 20 öre red. Perfect centring. Cover as new. A perfect booklet.

  72

  285.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 72
  Typ: H72 Cyls2
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Svenska Röda Korset 80 år. 20 öre röd. Cyls 2. Perfekt centrering. Omslag som nytt. Ett perfekt häfte.

  Swedish Red Cross 80 years. 20 öre red. Cyls 2. Perfectl centring. Cover as new. A perfect booklet.

  72

  350.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 73
  Typ: H73
  Status: PF

  Svensk Press 300 år. 5 öre grön.
  Swedish press 300 years. 5 öre green.

  73

  30.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 74
  Typ: H74
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Viktor Rydberg. 20 öre röd. Centrering av tandning  mycket god. En liten skillnad i marginalbredd. Omslag av hög kvalitet. Ett fint häfte.

  Viktor Rydberg. 20 öre red. Centring of perforation very good. A slight difference in width of margins. Cover of high quality. A fine booklet.

  74

  120.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 74
  Typ: H74
  Status: PF
  Objektnr: 6

  Viktor Rydberg. 20 öre röd. Centrering av tandning mycket god. Viss skillnad i marginalbredd. Omslag som nytt. Ett fint häfte.

  Viktor Rydberg. 20 öre red. Centring of perforation very good. A certain difference in width of margins. Cover as new. A fine booklet.

  74

  110.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 74
  Typ: H74
  Status: PF
  Objektnr: 12

  Viktor Rydberg. 20 öre röd. Perfekt centrering. Omslag av hög kvalitet. Ett fint häfte.

  Viktor Rydberg. 20 öre red. Perfect centring. Cover of high quality. A fine booklet.

  74

  120.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 74
  Typ: H74 Cyls1h
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Viktor Rydberg. 20 öre röd. Cyls 1 höger (delat cyls 1).  God-mycket god centrering. Omslag av hög kvalitet. Ett fint häfte.

  Viktor Rydberg. 20 öre red. Cyls 1 right (divided cyls 1). Good-very good centring. Cover of high quality. A fine booklet.

  74

  150.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 74
  Typ: H74 Cyls2
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Viktor Rydberg. 20 öre röd. Cyls 2. Mycket god centrering. Omslag av hög kvalitet. Ett vackert häfte.

  Viktor Rydberg. 20 öre red. Cyls 2. Very good centring. Cover of high quality. A beautiful booklet.

  74

  160.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 74
  Typ: H74 Cyls 2 h
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Viktor Rydberg. 20 öre röd. Cyls 2 höger (delat cyls 2). Lätt sned centrering. Omslag av hög kvalitet. Ett fint häfte.

  Viktor Rydberg. 20 öre red. Cyls 2 right (divided cyls 2). Centring slightly imbalanced. Cover of high quality. A fine booklet.

  74

  160.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 74
  Typ: H74 Cyls 2 v
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Viktor Rydberg. 20 öre röd. Cyls 2 vänster (delat cyls 2). God centrering. En skillnad i marginalbredd. Omslag av hög kvalitet. Ett fint häfte.

  Viktor Rydberg. 20 öre red. Cyls 2 left (divided cyls 2). Good centring. A differnce in width of margins. Cover of high quality. A fine booklet.

  74

  160.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 75
  Typ: H75
  Status: PF

  Sparbanksrörelsen 125 år. 10 öre violett.
  Saving Banks movement 125 years. 10 öre violet.

  75

  38.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 75
  Typ: H75 Cyls1
  Status: PF

  Sparbanksrörelsen 125 år. 10 öre violet. Cyls 1.
  Saving Banks movement 125 years. 10 öre violet. Cyls 1.

  75

  48.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 75
  Typ: H75 Cyls2
  Status: PF

  Sparbanksrörelsen 125 år. 10 öre violet. Cyls 2.
  Saving Banks movement 125 years. 10 öre violet. Cyls 2.

  75

  48.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 76
  Typ: H76 Cyls2
  Status: PF

  Lunds domkyrka 800 år. 15 öre brun. Cyls 2.
  Cathedral in Lund 800 years. 15 öre brown. Cyls 2.

  76

  105.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 76
  Typ: H76
  Status: PF

  Lunds domkyrka 800 år. 15 öre brun.
  Cathedral in Lund 800 years. 15 öre brown.

  76

  85.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 76
  Typ: H76 Cyls1
  Status: PF

  Lunds domkyrka 800 år. 15 öre brun. Cyls 1.
  Cathedral in Lund 800 years. 15 öre brown. Cyls 1.

  76

  105.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 77
  Typ: H77
  Status: PF
  Objektnr: 4

  Lunds domkyrka 800 år. 20 öre röd. God centrering. Omslag i hög kvalitet. Ett fint häfte.
  The Cathedral of Lund 800 years. 20 öre red. Good centring. Cover in high quality. A fine booklet.

  77

  170.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 77
  Typ: H77Cyls1 h
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Lunds domkyrka 800 år. 20 öre röd. Cyls 1 höger (delat cyls 1). Inlagan något snedcentrerad.. Omslag i hög kvalitet.
  Cathedral of Lund 800 years. 20 öre red. Cyls 1 right (divided cyls 1). The pane is somewhat imbalanced. Cover in high quality.

  77

  190.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 77
  Typ: H77 Cyls2
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Lunds domkyrka 800 år. 20 öre röd. Cyls 2. Mycket god centrering. Omslag i hög kvalitet. Ett vackert häfte.
  The Cathedral of Lund 800 years. 20 öre red. Cyls 2. Very good centring. Cover in high quality. A beautiful booklet.

  77

  210.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 77
  Typ: H77
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Lunds domkyrka 800 år. 20 öre röd. Mycket god centrering. Omslag i hög kvalitet. Ett vackert häfte.
  Cathedral of Lund 800 years. 20 öre red. Very good centring. Cover in high quality. A beautiful booklet.

  77

  190.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 78
  Typ: H78 Cyls1h
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Svenska lantbruksmötena 100 år. 5 öre grön. Cyls 1 höger (delat cyls 1). Inlagan något snedcentrerad.
  Swedish Agricultural Meetings 100 years. 5 öre green. Cyls 1 right (divided cyls 1). Pane somewhat imbalanced.

  78

  30.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 78
  Typ: H78
  Status: PF

  Svenska lantbruksmötena 100 år. 5 öre grön.
  Swedish Agricultural Meetings 100 years. 5 öre green.

  78

  23.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 79
  Typ: H79 A
  Status: PF

  Esaias Tegnér. 10 öre violett. Omslag typ I.
  Esaias Tegnér. 10 öre violet. Cover type I.

  79

  30.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 79
  Typ: H79 B
  Status: PF

  Esaias Tegnér. 10 öre violett. Omslag typ II.
  Esaias Tegnér. 10 öre violet. Cover type II.

  79

  30.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 79
  Typ: H79 A Cyls 2
  Status: PF

  Esaias Tegnér. Omslag utan TEGNÉR på sida 1. Cyls 2.
  Esaias Tegnér. Cover without ’TEGNÉR’ on page 1. Cyls 2.

  Rea!

  79

  Det ursprungliga priset var: 80.00 kr.Det nuvarande priset är: 70.00 kr. Lägg till i varukorg
 • Nummer: 80
  Typ: H80
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Alfred Nobel. 20 öre röd. Mycket god centrering. Omslag i hög kvalitet. Ett vackert häfte.

  Alfred Nobel. 20 öre red. Very good centring. Cover in high quality. A beautiful booklet.

  80

  195.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 80
  Typ: H80 Cyls1 höger
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Alfred Nobel. 20 öre röd. Cyls 1 höger (delat cyls 1). Mycket god centrering. En mindre skillnad i marginalbredd. Omslag i hög kvalitet. Ett fint häfte.

  Alfred Nobel. 20 öre red. Cyls 1 right (divided cyls 1). Very good centring. The pane with a slight difference in width of margins. Cover in high quality. A fine booklet.

  80

  220.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 80
  Typ: H80
  Status: PF
  Objektnr: 8

  Alfred Nobel. 20 öre röd. Mycket god centrering men kraftig skillnad i marginalbredd. Omslag i hög kvalitet.

  Alfred Nobel. 20 öre red. Very good centring but the pane with a heavy difference in width of margins. Cover in high quality.

  80

  140.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 80
  Typ: H80 Cyls2
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Alfred Nobel. 20 öre röd. Cyls 2. Mycket god centrering. En mindre skillnad i marginalbredd. Omslag i hög kvalitet. Ett fint häfte.

  Alfred Nobel. 20 öre red. Cyls 2. Very good centring. The pane with a slight difference in width of margins. Cover in high quality. A fine booklet.

  80

  220.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 80
  Typ: H80
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Alfred Nobel. 20 öre röd. Mycket god centrering. En mindre skillnad i marginalbredd. Omslag i hög kvalitet. Ett fint häfte.

  Alfred Nobel. 20 öre red. Very good centring. The pane with a slight difference in width of margins. Cover in high quality. A fine booklet.

  80

  185.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 81
  Typ: H81 Cyls2
  Status: PF

  Erik Gustaf Geijer. 5 öre grön. Cyls 2.

  Erik Gustaf Geijer. 5 öre green. Cyls 2.

  81

  34.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 81
  Typ: H81 Cyls1h
  Status: PF

  Erik Gustaf Geijer. 5 öre grön. Cyls 2.

  Erik Gustaf Geijer. 5 öre green. Cyls 2.

  81

  34.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 81
  Typ: H81
  Status: PF

  Erik Gustaf Geijer. 5 öre grön.

  Erik Gustaf Geijer. 5 öre green.

  81

  26.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 81
  Typ: H81 Cyls1v
  Status: PF

  Erik Gustaf Geijer. 5 öre grön. Cyls 2.

  Erik Gustaf Geijer. 5 öre green. Cyls 2.

  81

  34.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 82
  Typ: H82
  Status: PF

  Gustaf V 40 år som kung. 10 öre violett.

  Gustav V 40 years as king. 10 öre violet.

  82

  24.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 82
  Typ: H82 Cyls1
  Status: PF

  Gustaf V 40 år som kung. 10 öre violett. Cyls 1.

  Gustav V 40 years as king. 10 öre violet. Cyls 1.

  82

  31.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 82
  Typ: H82 Cyls2
  Status: PF

  Gustaf V 40 år som kung. 10 öre violett. Cyls 2.

  Gustav V 40 years as king. 10 öre violet. Cyls 2.

  82

  31.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 83
  Typ: H83
  Status: PF

  Gustaf V 40 år som kung. 20 öre röd.
  Gustav V 40 years as king. 20 öre red.

  83

  40.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 83
  Typ: H83 Cyls1
  Status: PF

  Gustaf V 40 år som kung. 20 öre röd. Cyls 1.

  Gustav V 40 years as king. 20 öre red. Cyls 1.

  83

  50.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 83
  Typ: H83 Cyls2
  Status: PF

  Gustaf V 40 år som kung. 20 öre röd. Cyls 2.

  Gustav V 40 years as king. 20 öre red. Cyls 2.

  83

  50.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 84
  Typ: H84 a Dp Cyls 2 h
  Status: PF

  Gustaf V profil höger. Typ II. 10 öre mattgrön. Cyls 2 höger (delat cyls 2). Dubbelprägling i R i något märke.
  Gustav V profile right. Type II. 10 öre dull-green. Cyls 2 höger (divided cyls 2). Double embossing in R in a stamp (at least one).

  84

  28.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 84
  Typ: H84 b Dp Cyls 1 v
  Status: PF

  Gustaf V profil höger. Typ II. 10 öre guaktigt lgrön. Cyls 1 vänster (delat cyls 1). Dubbelprägling i R i något märke.
  Gustav V profile right. Type II. 10 öre yellowish green. Cyls 1 left (divided cyls 1). Double embossing in R in a stamp (at least one).

  84

  32.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 84
  Typ: H84 a
  Status: PF

  Gustaf V profil höger. Typ II. 10 öre mattgrön.
  Gustav V profile right. Type II. 10 öre dull-green.

  84

  17.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 84
  Typ: H84 b
  Status: PF

  Gustaf V profil höger. Typ II. 10 öre gulktigt mattgrön.
  Gustav V profile right. Type II. 10 öre yellowish dull-green.

  84

  25.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 84
  Typ: H84 a Dp
  Status: PF

  Gustaf V profil höger. Typ II. 10 öre mattgrön. Dubbelprägling i R i något märke.
  Gustav V profile right. Type II. 10 öre dull-green. Double embossing in R in a stamp (at least one).

  84

  20.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 84
  Typ: H84 a Cyls1h
  Status: PF

  Gustaf V profil höger. Typ II. 10 öre mattgrön. Cyls 1 höger (delat cyls 1).
  Gustav V profile right. Type II. 10 öre dull-green. Cyls 1 right (divided cyls 1).

  84

  25.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 84
  Typ: H84 b Cyls2
  Status: PF

  Gustaf V profil höger. Typ II. 10 öre mattgrön. Cyls 2.
  Gustav V profile right. Type II. 10 öre dull-green. Cyls 2.

  84

  32.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 84
  Typ: H84 b Dp
  Status: PF

  Gustaf V profil höger. Typ II. 10 öre gulktigt mattgrön. Dubbelprägling i R i något märke.
  Gustav V profile right. Type II. 10 öre yellowish dull-green. Double embossing in R in a stamp (at least one).

  84

  29.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 84
  Typ: H84 a Cyls 2
  Status: PF

  Gustaf V profil höger. Typ II. 10 öre mattgrön. Cyls 2.
  Gustav V profile right. Type II. 10 öre dull-green. Cyls 2.

  84

  25.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 84
  Typ: H84 a Dp Cyls 1 v
  Status: PF

  Gustaf V profil höger. Typ II. 10 öre mattgrön. Cyls 1 vänster (delat cyls 1). Dubbelprägling i R i något märke.
  Gustav V profile right. Type II. 10 öre dull-green. Cyls 1 leftt (divided cyls 1). Double embossing in R in a stamp (at least one).

  84

  28.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 85
  Typ: H85 A Cyls2h
  Status: PF

  Pionjärjubiléet. 15 öre brun. Glättat omslag. Cyls 2 höger (delat cyls 2).
  Pioneer Jubilée. 15 öre brown. Glazed paper in cover. Cyls 2 right (divided cyls2).

  85

  46.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 85
  Typ: H85 B
  Status: PF

  Pionjärjubiléet. 15 öre brun. Oglättat omslag.
  Pioneer Jubilée. 15 öre brown. Unglazed paper in cover.

  85

  37.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 85
  Typ: H85 B Cyls 1
  Status: PF

  Pionjärjubiléet. 15 öre brun. Oglättat omslag. Cyls 1.
  Pioneer Jubilée. 15 öre brown. Unglazed paper in cover. Cyls 1.

  85

  46.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 85
  Typ: H85 A
  Status: PF

  Pionjärjubiléet. 15 öre brun. Glättat omslag.
  Pioneer Jubilée. 15 öre brown. Glazed paper in cover.

  85

  37.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 85
  Typ: H85 B Cyls 1 h
  Status: PF

  Pionjärjubiléet. 15 öre brun. Oglättat omslag. Cyls 1 höger (delat cyls 1).
  Pioneer Jubilée. 15 öre brown. Unglazed paper in cover. Cyls 1 right (divided cyls 1).

  85

  46.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 85
  Typ: H85 B Cyls 2 h
  Status: PF

  Pionjärjubiléet. 15 öre brun. Oglättat omslag. Cyls 2 höger (delat cyls 2).
  Pioneer Jubilée. 15 öre brown. Unglazed paper in cover. Cyls 2 right (divided cyls 2).

  85

  46.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 85
  Typ: H85 A Cyls 1 h
  Status: PF

  Pionjärjubiléet. 15 öre brun. Glättat omslag. Cyls 1 höger (delat cyls 1).
  Pioneer Jubilée. 15 öre brown. Glazed paper in cover. Cyls 1 right (divided cyls 1).

  85

  46.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 85
  Typ: H85 A Cyls1
  Status: PF

  Pionjärjubiléet. 15 öre brun. Glättat omslag. Cyls 1.
  Pioneer Jubilée. 15 öre brown. Glazed paper in cover. Cyls 1.

  85

  46.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 86
  Typ: H86 Cyls1
  Status: PF

  Gustaf V 90 år. 10+10 öre grön. Cyls 1.
  Gustav V 90 years. 10+10 öre green. Cyls 1.

  86

  47.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 86
  Typ: H86 Cyls2h+v
  Status: PF

  Gustaf V 90 år. 10+10 öre grön. Cyls 2 vänster+höger (delat cyls 2). Äkta par.
  Gustav V 90 years. 10+10 öre green. Cyls 2 left+right (divided cyls 2). Genuine pair.

  86

  120.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 86
  Typ: H86 Cyls2v
  Status: PF

  Gustaf V 90 år. 10+10 öre grön. Cyls 2 vänster (delat cyls 2).
  Gustav V 90 years. 10+10 öre green. Cyls 2 left (divided cyls 2).

  86

  47.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 86
  Typ: H86
  Status: PF

  Gustaf V 90 år. 10+10 öre grön.
  Gustav V 90 years. 10+10 öre green.

  86

  38.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 86
  Typ: H86 Cyls 2 h
  Status: PF

  Gustaf V 90 år. 10+10 öre grön. Cyls 2 höger (delat cyls 2).
  Gustav V 90 years. 10+10 öre green. Cyls 2 right (divided cyls 2).

  86

  47.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 87
  Typ: H87 Cyls1h
  Status: PF

  Gustav V 90 år. 20+10 öre röd. Cyls 1 höger (delat cyls 1).
  Gustav V 90 years. 20+10 öre red. Cyls 1 right (divided cyls 1).

  87

  57.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 87
  Typ: H87
  Status: PF

  Gustav V 90 år. 20+10 öre röd.
  Gustav V 90 years. 20+10 öre red.

  87

  45.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 88
  Typ: H88 a Cyls1h+v
  Status: PF

  August Strindberg. 20 öre röd. Rosatonat papper. Cyls 1 höger+vänster (delat cyls 1). Äkta par.
  August Strindberg. 20 öre red. Rose- toned paper. Cyls 1 right+left (divided cyls 1). Genuine pair.

  88

  230.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 88
  Typ: H88 a Cyls1h
  Status: PF

  August Strindberg. 20 öre röd. Rosatonat papper. Cyls 1 höger (delat cyls 1).
  August Strindberg. 20 öre red. Rose- toned paper. Cyls 1 right (divided cyls 1).

  88

  110.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 88
  Typ: H88 a Cyls1v
  Status: PF

  August Strindberg. 20 öre röd. Rosatonat papper. Cyls 1 vänster (delat cyls 1).
  August Strindberg. 20 öre red. Rose- toned paper. Cyls 1 left (divided cyls 1).

  88

  110.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 88
  Typ: H88 a
  Status: PF

  August Strindberg. 20 öre röd. Rosatonat papper.
  August Strindberg. 20 öre red. Rose- toned paper.

  88

  75.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 88
  Typ: H88 a Cyls2
  Status: PF

  August Strindberg. 20 öre röd. Rosatonat papper. Cyls 2.
  August Strindberg. 20 öre red. Rose- toned paper. Cyls 2.

  88

  110.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 88
  Typ: H88 b
  Status: PF
  Objektnr: 1

  August Strindberg. 20 öre röd. Vitt papper. Inlagan något snedcentrerad.
  August Strindberg. 20 öre red. White paper. The pane somewhat imbalanced.

  88

  105.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 88
  Typ: H88 b Cyls 1 h
  Status: PF

  August Strindberg. 20 öre röd. Vitt papper.Cyls 1 höger (delat cyls 1). Inlagan något snedcentrerad.
  August Strindberg. 20 öre red. White paper. Cyls 1 right (divided cyls 1). The pane somewhat imbalanced.

  88

  145.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 89
  Typ: H89 Cyls1
  Status: PF

  Lingiaden i Stockholm. 15 öre ljusbrun. Cyls 1.
  The Lingiad in Stockholm. 15 öre light-brown. Cyls 1.

  89

  75.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 89
  Typ: H89
  Status: PF

  Lingiaden i Stockholm. 15 öre ljusbrun.
  The Lingiad in Stockholm. 15 öre light-brown.

  89

  38.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 89
  Typ: H89 Cyls2
  Status: PF

  Lingiaden i Stockholm. 15 öre ljusbrun. Cyls 2.
  The Lingiad in Stockholm. 15 öre light-brown. Cyls 2.

  89

  75.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 90
  Typ: H90 Cyls1
  Status: PF

  Världspostföreningen 75 år. 10 öre grön. Cyls 1.
  Universal Postal Union 75 years. 10 öre green. Cyls 1.

  90

  26.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 90
  Typ: H90 Cyls1h+v
  Status: PF

  Världspostföreningen 75 år. 10 öre grön. Cyls 1 höger+vänster (delat cyls 1). Äkta par.
  Universal Postal Union 75 years. 10 öre green. Cyls 1 left+right (divided cyls 1). Genuine pair.

  90

  65.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 90
  Typ: H90 Cyls1h
  Status: PF

  Världspostföreningen 75 år. 10 öre grön. Cyls 1 höger (delat cyls 1).
  Universal Postal Union 75 years. 10 öre green. Cyls 1 right (divided cyls 1).

  90

  26.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 90
  Typ: H90 Cyls1v
  Status: PF

  Världspostföreningen 75 år. 10 öre grön. Cyls1 vänster (delat cyls 1).
  Universal Postal Union 75 years. 10 öre green. Cyls 1 left (divided cyls 1).

  90

  26.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 90
  Typ: H90 Cyls2h+v
  Status: PF

  Världspostföreningen 75 år. 10 öre grön. Cyls 1 höger+vänster (delat cyls 1). Äkta par.
  Universal Postal Union 75 years. 10 öre green. Cyls 1 left+right (diivided cyls 1). Genuine pair.

  90

  65.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 90
  Typ: H90 Cyls2
  Status: PF

  Världspostföreningen 75 år. 10 öre grön. Cyls 2.
  Universal Postal Union 75 years. 10 öre green. Cyls 2.

  90

  26.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 90
  Typ: H90 Cyls2v
  Status: PF

  Världspostföreningen 75 år. 10 öre grön. Cyls 2 vänster (delat cyls 2).
  Universal Postal Union 75 years. 10 öre green. Cyls 2 left (divided cyls 2).

  90

  26.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 90
  Typ: H90
  Status: PF

  Världspostföreningen 75 år. 10 öre grön.
  Universal Postal Union 75 years. 10 öre green.

  90

  18.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 91
  Typ: H91
  Status: PF

  Världspostföreningen 75 år. 20 öre röd.
  Universal Postal Union 75 years. 20 öre red.

  91

  18.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 91
  Typ: H91 Cyls1
  Status: PF

  Världspostföreningen 75 år. 20 öre röd. Cyls 1.
  Universal Postal Union 75 years. 20 öre red. Cyls 1.

  91

  26.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 91
  Typ: H91 Cyls1h
  Status: PF

  Världspostföreningen 75 år. 20 öre röd. Cyls 1 höger (delat cyl 1).
  Universal Postal Union 75 years. 20 öre red. Cyls 1 right (diivided cyls 1).

  91

  26.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 91
  Typ: H91 Cyls2
  Status: PF

  Världspostföreningen 75 år. 20 öre röd. Cyls 2.
  Universal Postal Union 75 years. 20 öre red. Cyls 2.

  91

  26.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 92
  Typ: H92 I a
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. Typ I. 10 öre grön.
  Gustaf VI Adolf Type I. 10 öre green.

  92

  37.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 93
  Typ: H93 A Cyls1 h
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 25 öre grå. Oglättat omslag. Cyls 1 höger (delat cyls 1).
  Gustaf VI Adolf. 25 öre grey. Unglazed paper in cover. Cyls 1 right (divided cyls 1).

  93

  95.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 93
  Typ: H93 A
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 25 öre grå. Oglättat omslag.
  Gustaf VI Adolf. Type I. 25 öre grey. Unglazed paper in cover.

  93

  60.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 93
  Typ: H93 B Cyls2h
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 25 öre grå. Glättat omslag. Cyls 2 höger (delat cyls 2).
  Gustaf VI Adolf. 25 öre grey. Glazed paper in cover. Cyls 2 right (divided cyls 2).

  93

  110.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 93
  Typ: H93 B
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 25 öre grå. Glättat omslag.
  Gustaf VI Adolf. 25 öre grey. Glazed paper in cover.

  93

  70.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 93
  Typ: H93 B Cyls2v
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 25 öre grå. Glättat omslag. Cyls 2 vänster (delat cyls 2).
  Gustaf VI Adolf. 25 öre grey. Glazed paper in cover. Cyls 2 left (divided cyls 2).

  93

  110.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 93
  Typ: H93 A Cyls 2 v
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 25 öre grå. Oglättat omslag. Cyls 2 vänster (delat cyls 2).
  Gustaf VI Adolf. 25 öre grey. Unglazed paper in cover. Cyls 2 right (divided cyls 2).

  93

  75.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 93
  Typ: H93 A Cyls2h
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 25 öre grå. Oglättat omslag. Cyls 2 höger (delat cyls 2).
  Gustaf VI Adolf. 25 öre grey. Unglazed paper in cover. Cyls 2 right (divided cyls 2).

  93

  95.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 94
  Typ: H94
  Status: PF

  Christopher Polhem. 25 öre svart.
  Christopher Polhem. 25 öre black.

  94

  37.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 94
  Typ: H94 Cyls1h
  Status: PF

  Christopher Polhem. 25 öre svart. Cyls 1 höger (delat cyls 1).
  Christopher Polhem. 25 öre black. Cyls 1 right (divided cyls 1).

  94

  46.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 94
  Typ: H94 Cyls2
  Status: PF

  Christopher Polhem. 25 öre svart. Cyls 2.
  Christopher Polhem. 25 öre black. Cyls 2.

  94

  46.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 95
  Typ: H95
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Olavus Petri. 25 öre svart. Perfekt centrering och tandning. Kvalitet som nytt.
  Olavus Petri. 25 öre black. Perfect centering and perforation. Quality as new.

  95

  140.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 95
  Typ: H95 Cyls1
  Status: PF

  Olavus Petri. 25 öre svart. Cyls 1. Perfekt centrering. Omslag som nytt. Ett perfekt häfte.
  Olavus Petri. 25 öre black. Cyls 1. Perfect centring. Cover as new. A perfect booklet.

  95

  205.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 95
  Typ: H95 Cyls2
  Status: PF

  Olavus Petri. 25 öre svart. Cyls 2. Perfekt centrering. Omslag som nytt. Ett perfekt häfte.
  Olavus Petri. 25 öre black. Cyls 2. Perfect centring. Cover as new. A perfect booklet.

  95

  205.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 96
  Typ: H96 A
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Gustaf VI Adolf. Typ I. 25 öre röd. Oglättat omslag. Mycket god centrering. En liten skillnad i marginalbredd. Omslag av god kvalitet. Ett bra häfte.
  Gustaf VI Adolf. Type I. 25 öre red .Unglazed cover.Very good centring. A slight difference in width of margins. Cover of good quality. A good booklet.

  96

  110.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 96
  Typ: H96 A
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustaf VI Adolf. Typ I. 25 öre röd. Oglättat omslag. Mycket god centrering. Omslag som nytt. Ett vackert häfte.
  Gustaf VI Adolf. Type I. 25 öre red .Unglazed cover.Very good centring. Cover as new. A beautiful booklet.

  96

  125.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 96
  Typ: H96 A Cyls1
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustaf VI Adolf. Typ I. 25 öre röd. Cyls 1. Mycket god centrering. En mycket liten skillnad i marginalbredd. Omslag som nytt. Ett vackert häfte.
  Gustaf VI Adolf. Type I. 25 öre red. Cyls 1. Very good centring. A very small difference in width of margins. Cover as new. A fine booklet.

  96

  150.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 96
  Typ: H96 A Cyls2h
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustaf VI Adolf. Typ I. 25 öre röd. Cyls 2 höger (delat cyls 2). Perfekt centrering. Omslag som nytt. Ett vackert häfte.
  Gustaf VI Adolf. Type I. 25 öre red. Cyls 2 right (divided cyls 2). Perfect centring. Cover as new. A beautiful booklet.

  96

  150.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 97
  Typ: H97 Cyls2
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf 70 år. 10+10 öre grön. Cyls 2.
  Gustaf VI Adolf 70 years. 10+10 öre green. Cyls 2.

  97

  40.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 97
  Typ: H97
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf 70 år. 10+10 öre grön.
  Gustaf VI Adolf 70 years. 10+10 öre green.

  97

  30.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 97
  Typ: H97 Cyls1
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf 70 år. 10+10 öre grön. Cyls 1.
  Gustaf VI Adolf 70 years. 10+10 öre green. Cyls 1.

  97

  40.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 98
  Typ: H98 Cyls1
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf 70 år. 25+10 öre röd. Cyls 1.
  Gustaf VI Adolf 70 years. 25+10 öre red. Cyls 1.

  98

  40.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 98
  Typ: H98 Cyls2
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf 70 år. 25+10 öre röd. Cyls 2.
  Gustaf VI Adolf 70 years. 25+10 öre red. Cyls 2.

  98

  40.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 98
  Typ: H98
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf 70 år. 25+10 öre röd.
  Gustaf VI Adolf 70 years. 25+10 öre red.

  98

  30.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 99
  Typ: H99 B2a2
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Stockholms slott II. 5 kr blå. Perforerad rygg. Brunaktigt ljusgult omslag. Mycket god centrering. Omslag mycket gott. Fint häfte.
  Royal Palace in Stockholm II. 5 kr blue. Folding of cover perforated. Brownish light yellow cover. Very good centring. Cover very good. A fine booklet.

  99

  240.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 99
  Typ: H99 B2ba2
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Stockholms slott II. 5 kr blå. Bigat omslag. Brunaktigt ljusgult omslag. Mycket god centrering. Svagt vikmärke på baksidan. Fint häfte.
  Royal Palace in Stockholm II. 5 kr blue. Back of cover folded. Brownish light yellow cover. Very good centring. A weak trace of folding on backside of cover. A good booklet.

  99

  220.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 99
  Typ: H99 B2a2
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Stockholms slott II. 5 kr blå. Perforerad rygg. Brunaktigt ljusgult omslag. Mycket god centrering. Omslag mycket gott. Fint häfte.
  Royal Palace in Stockholm II. 5 kr blue. Folding of cover perforated. Brownish light yellow cover. Very good centring. Cover very good. A fine booklet.

  99

  240.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 99
  Typ: H99 B2ba1
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Stockholms slott II. 5 kr blå. Back of cover folded. Ljusgult omslag. Mycket god centrering. Omslag mycket gott. Fint häfte.
  Royal Palace in Stockholm II. 5 kr blue. Back of cover folded. Light yellow cover. Very good centring. Cover very good. A fine booklet.

  99

  240.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 99
  Typ: H99 B 2 a 1
  Status: PF
  Objektnr: 6

  Stockholms slott. 5 kr blå. Blått tryck på omslaget. Utan sneds. Perf. rygg. Ljusgult omslag. Vackert häfte.
  Stockholm Royal Palace II. 5 Kr blue. Cover with blue printing. No ’sneds’. Perforated in the folding. Light yellow cover. A beuatiful booklet.

  99

  215.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 100
  Typ: H100 B1 Cyls 1 h
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 20 öre grå. Omslag typ 3, violettgrått. Cyls 1 höger (delat cyls 1).
  Gustaf VI Adolf. 20 öre grey. Cover type 3, violet-grey. Cyls 1 right (divided cyls 1).

  100

  62.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 100
  Typ: H100 B1 Cyls1v
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 20 öre grå. Omslag typ 3, violettgrått. Cyls 1 vänster (delat cyls 1).
  Gustaf VI Adolf. 20 öre grey. Cover type 3, violet-grey. Cyls 1 left (divided cyls 1).

  100

  62.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 100
  Typ: H100 B1
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustaf VI Adolf. 20 öre grå. Omslag typ 3, violettgrått.
  Gustaf VI Adolf. 20 öre grey. Cover type 3, violet-grey.

  100

  52.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 100
  Typ: H100 A1 Cyls 2h
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustaf VI Adolf. 20 öre grå. Omslag typ 1, violettgrått. Cyls 2 höger (delat cyls 2). Mycket god centrering. Omslag i hög kvalitet. Vackert häfte.
  Gustaf VI Adolf. 20 öre grey. Cover type 1, violet-grey. Cyls 2 right (divided cyls 2). Very good centring. Cover in high quality. A beautiful booklet.

  100

  190.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 100
  Typ: H100 B1 Cyls1h+v
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 20 öre grå. Omslag typ 3, violettgrått. Cyls 1 höger+vänster (delat cyls 1). Äkta par.
  Gustaf VI Adolf. 20 öre grey. Cover type 3, violet-grey. Cyls 1 right+left (divided cyls 1). Genuine pair.

  100

  135.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 100
  Typ: H100 B1 Cyls2
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 20 öre grå. Omslag typ 3, violettgrått. Cyls 2.
  Gustaf VI Adolf. 20 öre grey. Cover type 3, violet-grey. Cyls 2.

  100

  62.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 101
  Typ: H101
  Status: PF

  Idrottsrörelsen 50 år. 10 öre grön.
  The Athletic Federation 50 years. 10 öre green.

  101

  53.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 101
  Typ: H101 Cyls1
  Status: PF

  Idrottsrörelsen 50 år. 10 öre grön. Cyls 1.
  The Athletic Federation 50 years. 10 öre green. Cyls 1.

  101

  66.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 101
  Typ: H101 Cyls2
  Status: PF

  Idrottsrörelsen 50 år. 10 öre grön. Cyls 2.
  The Athletic Federation 50 years. 10 öre green. Cyls 2.

  101

  66.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 102
  Typ: H102 Cyls1
  Status: PF

  Stockholm 700 år. 25 öre blå. Cyls 1.
  Stockholm 700 years. 25 öre blue. Cyls 1.

  102

  75.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 102
  Typ: H102 Cyls2
  Status: PF

  Stockholm 700 år. 25 öre blå. Cyls 2.
  Stockholm 700 years. 25 öre blue. Cyls 2.

  102

  75.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 102
  Typ: H102
  Status: PF

  Stockholm 700 år. 25 öre blå.
  Stockholm 700 years. 25 öre blue.

  102

  60.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 103
  Typ: H103
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Flygande svanar. 20 kr blå. Mycket god centrering och ett perfekt omslag. 4 tänder isär vid perforeringen. Ett mycket vackert häfte.
  Flying Swans. 20 kr blue. Very good centring and a perfect cover. 4 tetth separated in the folding of the pane.

  103

  3,200.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 104
  Typ: H104 Cyls1
  Status: PF

  Telegrafverket 100 år. 25 öre blå. Cyls 1.
  Telegraph Service 100 years. 25 öre blue. Cyls 1.

  104

  95.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 104
  Typ: H104 Cyls1h
  Status: PF

  Telegrafverket 100 år. 25 öre blå. Cyls 1 höger (delat cyls 1).
  Telegraph Service 100 years. 25 öre blue. Cyls 1 right (divided cyls 1).

  104

  95.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 104
  Typ: H104
  Status: PF

  Telegrafverket 100 år. 25 öre blå.
  Telegraph Service 100 years. 25 öre blue.

  104

  75.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 104
  Typ: H104 Cyls2
  Status: PF

  Telegrafverket 100 år. 25 öre blå. Cyls 2.
  Telegraph Service 100 years. 25 öre blue. Cyls 2.

  104

  95.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 104
  Typ: H104 Cyls2h
  Status: PF

  Telegrafverket 100 år. 25 öre blå. Cyls 2 höger (delat cyls 2).
  Telegraph Service 100 years. 25 öre blue. Cyls 2 right (divided cyls 2).

  104

  95.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 105
  Typ: H105
  Status: PF
  Objektnr: 1

  VM på skidor. 20 öre grå. God centrering. Omslag av hög kvalitet. Ett fint häfte.
  World Ski Championship. 20 öre grey. Good centring. Cover of high quality. A fin booklet.

  105

  90.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 105
  Typ: H105
  Status: PF
  Objektnr: 2

  VM på skidor. 20 öre grå. God centrering. Omslag i hög kvalitet. Ett fint häfte.
  World Ski Championship. 20 öre grey. Good centring. Cover in high quality. A fine booklet.

  105

  95.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 105
  Typ: H105 Cyls2
  Status: PF
  Objektnr: 2

  VM på skidor. 20 öre grå. Cyls 2. Mycket god centrering. Omslag i hög kvalitet. Ett fint häfte.
  World Ski Championship. 20 öre grey. Cyls 2. Very good centring. Cover in high quality. A fine booklet.

  105

  150.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 105
  Typ: H105 Cyls1
  Status: PF
  Objektnr: 1

  VM på skidor. 20 öre grå. Cyls 1. Perfekt centrering. Omslag av hög kvalitet. Ett fint häfte.
  World Ski Championship. 20 öre grey. Cyls 1. Perfect centring. Cover of high quality. A fine booklet.

  105

  160.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 105
  Typ: H105 Cyls1
  Status: PF
  Objektnr: 2

  VM på skidor. 20 öre grå. Cyls 1. God centrering. Omslag av hög kvalitet. Bra häfte.
  World Ski Championship. 20 öre grey. Cyls 1. Good centring. Cover of high quality. A good booklet.

  105

  140.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 105
  Typ: H105 Cyls2
  Status: PF
  Objektnr: 1

  VM på skidor. 20 öre grå. Cyls 2. Mycket god centrering. Omslag av hög kvalitet. Ett fint häfte.
  World Ski Championship. 20 öre grey. Cyls 2. Very good centring. Cover of high quality. A fine booklet.

  105

  160.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 106
  Typ: H106 B2
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 25 öre blå.. Omslag typ B.
  Gustaf VI Adolf. 25 öre blue. Cover type B.

  106

  29.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 106
  Typ: H106 A Cyls1h
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Gustaf VI Adolf. 25 öre blå. Omslag typ A. Cyls 1 höger (delat). Mycket god centrering men något ojämn marginalbredd. Omslag i hög kvalitet. Ett fint häfte.
  Gustaf VI Adolf. 25 öre blue. Cover type A. Cyls 1 right (divided cyls 1). Very good centring but a slight difference in width of margins. Cover in hig quality. A fine booklet.

  106

  450.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 107
  Typ: H107:2b Cyls1h
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 10 öre svartbrun. Djupare prägling. Cyls 1 höger (delat cyls 1).
  Gustaf VI Adlf. 10 öre black-brown. Deeper embossing. Cyls 1 right (divided cyls 1).

  107

  31.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 107
  Typ: H107:2b Cyls2
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 10 öre svartbrun. Djupare prägling. Cyls 2.
  Gustaf VI Adlf. 10 öre black-brown. Deeper embossing. Cyls 2.

  107

  31.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 107
  Typ: H107:2a Cyls 2
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 10 öre svartaktigt brun. Djupare prägling. Cyls 2.
  Gustaf VI Adlf. 10 öre blackish brown. Deeper embossing. Cyls 2.

  107

  52.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 107
  Typ: H107 2 a
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 10 öre svartaktigt brun. Djupare prägling.
  Gustaf VI Adlf. 10 öre blackish brown. Deeper embossing.

  107

  37.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 107
  Typ: H107:2b
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 10 öre svartbrun. Djupare prägling.
  Gustaf VI Adlf. 10 öre black-brown. Deeper embossing.

  107

  22.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 107
  Typ: H107:2b Cyls1
  Status: PF

  Gustaf VI Adolf. 10 öre svartbrun. Djupare prägling. Cyls 1.
  Gustaf VI Adlf. 10 öre black-brown. Deeper embossing. Cyls 1.

  107

  60.00 kr Läs mer
 • Nummer: 108
  Typ: H108 Cyls 2
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Anna Maria Lenngren. 20 öre mörkgrå. Cyls 2. Mycket god centrering. Omslag i hög kvalitet. Ett fint häfte.
  Anna Maria Lenngren. 20 öre dark grey. Cyls 2. Very good centring. Cover in high quality. A fine booklet.

  108

  120.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 108
  Typ: H108 Cyls1
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Anna Maria Lenngren. 20 öre mörkgrå. Cyls 1. Mycket god centrering. Omslag i hög kvalitet.
  Anna Maria Lenngren. 20 öre dark grey. Cyls 1. Very good centring. Cover in high quality.

  108

  115.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 108
  Typ: H108 Cyls1
  Status: PF
  Objektnr: 2

  Anna Maria Lenngren. 20 öre mörkgrå. Cyls 1. Mycket god centrering. Omslag i hög kvalitet. Ett fint häfte.
  Anna Maria Lenngren. 20 öre dark grey. Cyls 1. Very good centring. Cover in high quality. A fine booklet.

  108

  120.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 108
  Typ: H108 Cyls2
  Status: PF
  Objektnr: 1

  Anna Maria Lenngren. 20 öre mörkgrå. Cyls 2. Mycket god centrering. Omslag i hög kvalitet. Ett fint häfte.
  Anna Maria Lenngren. 20 öre dark grey. Cyls 2. Very good centring. Cover in high quality. A fine booklet.

  108

  120.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 108
  Typ: H108
  Status: PF

  Anna Maria Lenngren. 20 öre mörkgrå.
  Anna Maria Lenngren. 20 öre dark grey.

  108

  92.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 109
  Typ: H109 Cyls 2h
  Status: PF

  Svenska frimärket 100 år. 25 öre blå.. Cyls 2 höger (delat cyls 2).
  Swedish post stamps 100 years. 25 öre blue. Cyls 2 right (divided cyls 2).

  109

  25.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 109
  Typ: H109 Cyls1
  Status: PF

  Svenska frimärket 100 år. 25 öre blå.. Cyls 1.
  Swedish post stamps 100 years. 25 öre blue. Cyls 1.

  109

  25.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 109
  Typ: H109 Cyls 1 höger+vänster. Par.
  Status: PF

  Svenska frimärket 100 år. 25 öre blå.. Cyls 1 höger + vänster (delat cyls 1). Äkta par.
  Swedish post stamps 100 years. 25 öre blue. Cyls 1 right + left (divided cyls 1). Genuine pair.

  109

  65.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 109
  Typ: H109
  Status: PF

  Svenska frimärket 100 år. 25 öre blå..
  Swedish post stamps 100 years. 25 öre blue.

  109

  18.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 109
  Typ: H109 Cyls1h
  Status: PF

  Svenska frimärket 100 år. 25 öre blå.. Cyls 1 höger (delat cyls 1).
  Swedish post stamps 100 years. 25 öre blue. Cyls 1 right (divided cyls 1).

  109

  25.00 kr Lägg till i varukorg
 • Nummer: 109
  Typ: H109 Cyls1v
  Status: PF

  Svenska frimärket 100 år. 25 öre blå.. Cyls 1 vänster (delat cyls 1).
  Swedish post stamps 100 years. 25 öre blue. Cyls 1 left (divided cyls 1).

  109

  25.00 kr Lägg till i varukorg